ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phon Sawan, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สะอาดนาดี
สะอาดนาดี
สะอาดนาดี
สะอาดนาดี
พรสวรรค์
นาแพง
พรประเสริฐ
นางาม
นางคำ