ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Si Wilai, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สีเสียด
ห้วยสามัคคี
นาวี
โนนหนามแท่ง
โพนสว่าง
โสกเตย
หนองฝ้ายน้ำ
หนองหว้า
โคกสมบูรณ์
น้อยสามัคคี
หนองไผ่