ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Luang, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บะหลวง
หนองแคน
ดอนสีสุก
หนองสำราญ
หนองเรือ
หนองงู
หนองยาง
ทุ่งชุม
ทุ่งสนาม