ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Ko Kaeo, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตลาดค้อ
นิคมพัฒนา
ท่าสี
โคกกุง
ดงกลาง
เหล่าแขม
โสกแสง
ดงหวาย
โคกกลาง
ดอนกอก
หนองเม็ก
ดงสว่าง
หนองสำราญ
เหล่าไพรงาม