ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Mueang Phrai, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เมืองไพร
เมืองไพร
เมืองไพร
ดอนน้ำสร้าง
นางเหล่ง
โนนคำ
ดอนน้อย
โนนสนาม
เมืองไพร
ตาลม
ตาลมเหนือ
ท่าแห่
ขี้เหล็ก
โนนคำ