ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Thong, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองฟ้า
นาโพธิ์
น้อยสามัคคี
นาโพธิ์
หนองฟ้าพัฒนา
ประชาศึกษา
หนองแหงน
หนองสิม
หนองผักแว่น
สันติสุข
โนนเกษตร
นาโพธิ์กลาง
หนองฟ้า
หนองผักแว่น