อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - Pho Chai, Roi et

พื้นที่ 394.30 km2 คำขวัญ ดินแดนกระติบข้าวใหญ่ ผ้าไหมล้ำค่า ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่