ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Kham Bia, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ขามเปี้ย
ชัยวารี
หนองแวงใหญ่
พระอุ้ย
โคกกุง
โพธิ์ชัย
หนองบัว
จำปา
หนองไฮ
หนองนาโท
หนองหงษ์
ศรีโพธิ์ชัย
ศรีวิไล
สนามม้า
หนองแวงใหญ่
ศรีโพธิ์คำ
ชัยวารี
หนองบัว
จำปา
หนองแวง