ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Bua Kham, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกหนองบัว
บัวคำ
หนองไฮ
เหล่ากลาง
หนองแสง
เก่างิ้ว
บัวทอง
บัวคำใต้
เหล่ากลาง
หนองแสง
โคกหนองบัว