ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Akkha Kham, Pho Chai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
อัคคะ
นาเลา
โพนเฒ่า
อัคคะ
อัคคะ
น้ำเกลี้ยง
เทพประสิทธิ์
โนนสะอาด
พิบูลย์ชัย
อวยศรี
ศรีสมเด็จ
โพนเฒ่า
อัคคะ
พิบูลย์ชัย