อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด - Phon Sai, Roi et

พื้นที่ 215.85 km2 คำขวัญ กู่ท้าวคันธนาม สวยงามท่าหาดยาว ข้าวมะลิหอมทุ่งกุลา มากปลามูลและปลาเสียว