ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Phon Sai, Phon Sai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนทราย
โพนทราย
ดอนหม่วย
หนองยาง
หนองสรวง
หนองบัวบาน
หนองบัวหลวงพัฒนา
หนองบัวดอนต้อน
แหลมทรายทอง
หนองซำ
หนองครก
ทรายเงิน
หนองบัวทอง
สุขเกษม