อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - Phon Thong, Roi et

พื้นที่ 719.20 km2 คำขวัญ โพนทองเมืองงาม เรืองนามปู่กุดเป่ง เคร่งวัฒนธรรม หัตถกรรมเสื่อกก มรดกแหลมพยอม ข้าวหอมองุ่นหวาน สืบสานพัฒนา การศึกษาก้าวไกล