ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Phrom Sawan, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พรมสวรรค์
สว่างอารมย์
นาสีใส
หนองหิ่งหาย
หนองผือ
นาสีนวล
วารีสวัสดิ์
หนองหอย
สุขสำราญ
สมสนุก
หนองน้ำแดง