ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Yai, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองใหญ่
โนนโพธิ์
หนองแวงแห่
กุดแห่
ดงดิบ
บะตากา
โนนลาด
ดอนชาด
หนองทับครัว
โคกล่าม
หนองแมวโพง
ไผ่คำ
ใหม่สามัคคี
ดอนชาด2
โคกสนามชัย