ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Waeng, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แวงเหนือ
แวงใต้
โนนสวรรค์
เดื่อ
โพนเงิน
คำแข้
คำแวง
หนองแสงทุ่ง
หนองแสงท่า
ดอนม่วย
เกษตร
ทุ่งแสงทอง