ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Khok Sung, Phon Thong, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ศรีวิไล
หนองดง 2
หนองหิน
แฝกคำพัฒนา
หนองตอ
แฝก
หนองดง
หนองสองห้อง
โคกสูง
หนองสิม
แฝกนคร
แฝกคำพัฒนา 2
สองห้อง