ลพบุรี Lopburi

16 34 ลบ LRI
วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์?? ""
กลาง พิกุล 755,854 6,199.75 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดลพบุรี