ลพบุรี Lopburi

คำขวัญ วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพิกุล

ภูมิภาค กลาง ตัวย่อไทย ลบ ตัวย่ออังกฤษ LRI ISO TH-16 FIPS TH34 ประชากร 755,854 พื้นที่ 6,199.75 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองลพบุรี
Mueang Lop Buri
24
โคกเจริญ
Khok Charoen
5
ข้าวโพดฝักใหญ่ บั้งไฟอนุรักษ์ โคเนื้อพันธุ์หลัก งามนักผ้ามัดหมี่ คนมีวัฒนธรรม
โคกสำโรง
Khok Samrong
13
เขาวงเสียดฟ้า น้อยหน่าเลิศรส ข้าวโพด พันธุ์ดี มากมีวัวควาย ดอกฝ้าย ขาวโพลน เมืองคนรักสงบ
ชัยบาดาล
Chai Badan
17
ศูนย์การค้าเศรษฐกิจการเกษตร เขตป่าสักอนุรักษ์เขาสมโภชน์ รุ่งโรจน์ หลากหลายวัฒนธรรม สวยล้ำน้ำตก วังก้านเหลือง
ท่าวุ้ง
Tha Wung
11
ท่าวุ้งมีมานานโบราณกล่าว เขาได้เอาคลองน้ำมาทำชื่อ คลองวกวนเว้าดุจเขากระบือ แต่คนซื่อไม่คดตามเหมือนน้ำคลอง
ท่าหลวง
Tha Luang
6
ท่าหลวงนามกระเดื่อง แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวังก้านเหลือง ลือเลื่องป่าจำปีสินธร นครโบราณซับจำปา
บ้านหมี่
Ban Mi
22
เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ วัฒนธรรมล้ำค่า แดนผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม
พัฒนานิคม
Phatthana Nikhom
9
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์งามตระการ สูงตระหง่านเขาพระยาเดินธง ดงน้ำผึ้งโคนมไก่เนื้อ งามมากเหลือทุ่งทานตะวัน พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว
ลำสนธิ
Lam Sonthi
6
น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธาราลำสนธิ
สระโบสถ์
Sa Bot
5
หลวงพ่อยอคุ้มบ้าน ข้าวสารหอม เรืองนาม โบสถ์งามสมชื่อ ภาษา เป็นสื่อ เลื่องลือวัฒนธรรม
หนองม่วง
Nong Muang
6
มะม่วงบริบูรณ์ ขนุนยวงงาม ข้าวหลามอร่อย ไร่อ้อยเขียวขจี ประเพณีเพียบพร้อม นอบน้อมองค์นารายณ์