อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - Chai Badan, Lopburi

พื้นที่ 1,253.00 km2 คำขวัญ ศูนย์การค้าเศรษฐกิจการเกษตร เขตป่าสักอนุรักษ์เขาสมโภชน์ รุ่งโรจน์ หลากหลายวัฒนธรรม สวยล้ำน้ำตก วังก้านเหลือง