อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - Lam Sonthi, Lopburi

พื้นที่ 447.00 km2 คำขวัญ น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธาราลำสนธิ