อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี - Khok Charoen, Lopburi

พื้นที่ 317.10 km2 คำขวัญ ข้าวโพดฝักใหญ่ บั้งไฟอนุรักษ์ โคเนื้อพันธุ์หลัก งามนักผ้ามัดหมี่ คนมีวัฒนธรรม