ลำปาง Lampang

52 041 ลป LPG
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างให้ลือโลก
เหนือ 761,949 12,079.15 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดลำปาง