อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง - Wang Nuea, Lampang

พื้นที่ 1,034.30 km2 คำขวัญ พญาวังเรืองนาม พระธาตุงามเรื่องชื่อ น้ำตกสวนเลื่องลือ นามนี้คือวังเหนือ