อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง - Thoen, Lampang

พื้นที่ 1,634.80 km2 คำขวัญ ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน