อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง - Mueang Pan, Lampang

พื้นที่ 865.10 km2 คำขวัญ แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง