อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - Chae Hom, Lampang

พื้นที่ 1,349.10 km2 คำขวัญ พญาลือคู่บ้าน มะขามหวานคู่เมือง เงาพระธาตุลือเลื่อง เมืองน้ำปูดี