อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - Mae Phrik, Lampang

พื้นที่ 538.92 km2 คำขวัญ สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน