ลำพูน Lamphun

51 07 ลพ LPN
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย?? ""
เหนือ ทองกวาว 404,560 4,505.82 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดลำพูน