ลำพูน Lamphun

คำขวัญ พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกทองกวาว

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย ลพ ตัวย่ออังกฤษ LPN ISO TH-51 FIPS TH07 ประชากร 404,560 พื้นที่ 4,505.82 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองลำพูน
Mueang Lamphun
15
เวียงหนองล่อง
Wiang Nong Long
3
เวียงหนองล่องสวยซึ้ง รวงผึ้งมากมี ประชาชีสดใส ลำไยได้คุณภาพ
แม่ทา
Mae Tha
6
ดอยขุนตานสูงตระหง่าน เจ้าพ่อผาด่านเป็นสง่า พระพุทธามหาชัย ลำไยรสเยี่ยม กระเทียมลือชื่อ งานฝีมือแกะสลัก
ทุ่งหัวช้าง
Thung Hua Chang
3
แหล่งกำเนิดต้นน้ำลี้ ฝีมือเลิศยกดอกไหม ศูนย์รวมใจพระธาตุดอยกวางคำ งามเลิศล้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปันเด็ง ผู้คนครัดเคร่งคุณธรรมน้ำใจงาม นามระบือคือทุ่งหัวช้าง
บ้านโฮ่ง
Ban Hong
5
ถ้ำหลวงงดงาม ลือนามหอมกระเทียม ลำไยรสเยี่ยม พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ น้ำตกงามแท้ แค่หลวงตางาม บูชาพระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพระบาทสามยอด
บ้านธิ
Ban Thi
2
เมืองคนดี มีศีลธรรม ถิ่นงามไทลื้อ นามระบือไทยอง ท้องถิ่นคนขยัน มุ่งมั่นพัฒนา สถานศึกษาเด่นดัง ร่วมพลังสามัคคี
ป่าซาง
Pa Sang
9
พระพุทธบาทงามลออ ผ้าทอหัตถกรรม งามล้ำประเพณี คุณภาพดีหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมลำไย ถิ่นใหญ่ไทยอง แผ่นดินทองหริภุญไชย
ลี้
Li
8
องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา