อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน - Pa Sang, Lamphun

พื้นที่ 299.90 km2 คำขวัญ พระพุทธบาทงามลออ ผ้าทอหัตถกรรม งามล้ำประเพณี คุณภาพดีหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมลำไย ถิ่นใหญ่ไทยอง แผ่นดินทองหริภุญไชย