อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน - Li, Lamphun

พื้นที่ 1,702.12 km2 คำขวัญ องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา