อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - Mae Tha, Lamphun

พื้นที่ 762.60 km2 คำขวัญ ดอยขุนตานสูงตระหง่าน เจ้าพ่อผาด่านเป็นสง่า พระพุทธามหาชัย ลำไยรสเยี่ยม กระเทียมลือชื่อ งานฝีมือแกะสลัก