ศีรสะเกษ Srisaket

33 30 ศก SSK
หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
อีสาน ลำดวน 1,452,471 8,879.21 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดศีรสะเกษ