ศีรสะเกษ

กันทรารมย์ Kanthararom

กันทรารมย์อุดมหอมกระเทียม ยอดเยี่ยม กลองตุ้ม ปลาชุมมูลชี หม้อดินดี โพนทราย มีฝายหัวนา งามสง่า พระมงคลมิ่งเมือง
664.20 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอกันทรารมย์