ศีรสะเกษ

บึงบูรพ์ Bueng Bun

บึงบูรพ์ถิ่นบัวบาน คนรักบ้าน ข้าวสารขาว สาวแสนสวย ร่ำรวยน้ำใจ ผ้าไหมเนื้อดี มากมีวิชา พัฒนาทุกทาง
49.58 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอบึงบูรพ์