อำเภอพยุห์ จังหวัดศีรสะเกษ - Phayu, Srisaket

พื้นที่ 225.49 km2 คำขวัญ พยุห์ชุมชนตลาดเช้า เห็ดขอนขาว น่าทาน แจกันไม้กลึง 5 ดาว ข้าว หอมมะลิลือไกล ผ้าไหมเป็น ตำนาน ขนมหวานรสดี