ศีรสะเกษ

ยางชุมน้อย Yang Chum Noi

ยางชุมน้อย แดนคนขยัน หมั่นทำกิน ถิ่นหอมแดง แหล่งกระเทียมโทน
248.80 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอยางชุมน้อย