อำเภอราษีไศล จังหวัดศีรสะเกษ - Rasi Salai, Srisaket

พื้นที่ 504.90 km2 คำขวัญ หาดทรายมูลคู่บ้าน ลิงบ้านหว้านคู่เมือง ดงภูดินลือเลื่อง เมืองแห่งบั้งไฟแสน ดินแดนหอมแดง แหล่งหมูหันรสดี ฝายราษีสุดสวย พร้อมด้วยไข่ไก่งาม