อำเภอวังหิน จังหวัดศีรสะเกษ - Wang Hin, Srisaket

พื้นที่ 237.62 km2 คำขวัญ อำเภอวังหินถิ่นคนขยัน ปลอดการพนันยาเสพติด ดำรงชีวิตแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรมความดี