อำเภอศิลาลาด จังหวัดศีรสะเกษ - Sila Lat, Srisaket

พื้นที่ 131.80 km2 คำขวัญ แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ถิ่นกำเนิดเมืองเก่า ทางเข้าทุ่งกุลา มีปลาหลากหลาย มากมายประเพณี สามัคคีเลิศล้ำ ลุ่มลำน้ำเสียว