ศีรสะเกษ

อุทุมพรพิสัย Uthumphon Phisai

แดนปราสาทหิน ถิ่นสะเดา ข้าวหอมดี บารมีหลวงปู่เครื่อง ลือเลื่องทับหลัง บ่อน้ำขลังศักดิ์สิทธิ์
407.90 km2

รายชื่อตำบลในอำเภออุทุมพรพิสัย