ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศีรสะเกษ

Ta Ket, Uthumphon Phisai, Srisaket

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตาเกษ
ดู่
เชือง
หนองลุง
หนองเหล็ก
ทุ่งสว่าง
เกษมสุข
ยางน้อย
บอน
เปือย
หนองมะแซว
หนองเหล็กใหญ่