ศีรสะเกษ

เบญจลักษ์ Benchalak

เบญจลักษ์เมืองงาม ล้นหลามสามัคคี มากมีฟาร์มไก่ ผ้าไหมมัดหมี่ มีพุทธอุทยาน
331.30 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอเบญจลักษ์