ศีรสะเกษ

เมืองจันทร์ Mueang Chan

ปราสาทเมืองจันทร์คู่เมือง ลือเลื่องพริกพันธุ์ดี มีบั้งไฟแสน แดนนกเป็ดน้ำ
95.83 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอเมืองจันทร์