ศีรสะเกษ

เมืองศีรสะเกษ Mueang Si Sa Ket

576.37 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอเมืองศีรสะเกษ