ศีรสะเกษ

โพธิ์ศรีสุวรรณ Pho Si Suwan

ถิ่นชนสองเผ่า ปลูกข้าวมะลิหอม พร้อมผ้าไหมงาม หัตถกรรมเลื่องลือ ฝีมือธูปสวย คนรวยน้ำใจ
111.10 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ