อำเภอไพรบึง จังหวัดศีรสะเกษ - Phrai Bueng, Srisaket

พื้นที่ 248.80 km2 คำขวัญ เมืองล้านเป็ด เพชรพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไทยสี่เผ่า