ศีรสะเกษ

ไพรบึง Phrai Bueng

เมืองล้านเป็ด เพชรพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไทยสี่เผ่า
248.80 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอไพรบึง