อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร - Song Dao, Sakonnakhon

พื้นที่ 317.80 km2 คำขวัญ พระมุจลินท์ล้ำค่า งามสง่าพิพิธภัณฑ์ เก้าชั้นน้ำตก ผาน้ำโจ้ตระการตา สูงค่าผาผักหวาน