อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - Akat Amnuai, Sakonnakhon

พื้นที่ 585.00 km2 คำขวัญ พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง