อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร - Charoen Sin, Sakonnakhon

พื้นที่ 401.00 km2 คำขวัญ หนองทุ่งมนแสนงาม กุดนาขามเลืองชื่อ ร่วมนับถือหลวงพ่อองค์คำ ไหมงามล้ำน้ำนมดี ถิ่นนี้คือเจริญศิลป์