อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร - Tao Ngoi, Sakonnakhon

พื้นที่ 328.00 km2 คำขวัญ ต้นยางยักษ์หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟลำน้ำพุง